در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0912 (مربوط به اپراتور همراه اول) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0912 0889924

  قیمت: 260,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9354564

  قیمت: 275,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9464297

  قیمت: 210,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9464890

  قیمت: 240,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0320900

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0321077

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0321042

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 6663700

  قیمت: 3,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 2877529

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9340109

  قیمت: 345,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0139398

  قیمت: 265,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9348937

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0139198

  قیمت: 210,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9347931

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 5001070

  قیمت: 7,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1302621

  قیمت: 5,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 6666440

  قیمت: 10,600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0751811

  قیمت: 290,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 7006300

  قیمت: 5,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0139397

  قیمت: 265,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8580487

  قیمت: 520,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0149890

  قیمت: 240,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9363370

  قیمت: 330,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0139598

  قیمت: 210,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 2017319

  قیمت: 1,880,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0205902

  قیمت: 420,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9340344

  قیمت: 530,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9379934

  قیمت: 260,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9339359

  قیمت: 395,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0206902

  قیمت: 420,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9348931

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9363364

  قیمت: 530,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9213414

  قیمت: 275,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0936313

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9178727

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0345153

  قیمت: 195,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9218272

  قیمت: 305,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1828489

  قیمت: 3,950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 6666824

  قیمت: 3,350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0351710

  قیمت: 210,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 3554304

  قیمت: 1,170,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9246806

  قیمت: 260,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 5859037

  قیمت: 750,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2878913

  قیمت: 1,750,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1109684

  قیمت: 5,650,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9178737

  قیمت: 310,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 2734399

  قیمت: 1,480,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9210686

  قیمت: 275,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 4730461

  قیمت: 720,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9218284

  قیمت: 305,000 تومان

  دائمی  |  صفر

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]