در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0912 (مربوط به اپراتور همراه اول) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0912 6039693

  قیمت: توافقی

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2800090

  قیمت: 14,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1143740

  قیمت: 5,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1061185

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1061175

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1387707

  قیمت: 4,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8977748

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 7746506

  قیمت: 550,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 7747930

  قیمت: 550,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 8734912

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 5264420

  قیمت: بالاترین پيشنهاد

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9347334

  قیمت: 330,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9368680

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9366166

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 7695086

  قیمت: 700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9340991

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8683882

  قیمت: 550,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9348334

  قیمت: 330,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9474472

  قیمت: 330,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9348411

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 2940810

  قیمت: 2,000,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8698321

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 7692490

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9366110

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 7694390

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9366770

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 8683881

  قیمت: 550,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 6304240

  قیمت: 900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9366330

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 8504016

  قیمت: 550,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8386538

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 3866005

  قیمت: 1,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 8939341

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 5718600

  قیمت: 1,050,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8578569

  قیمت: 450,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 3948519

  قیمت: 830,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8454659

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 2075196

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8572717

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8386438

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 7692694

  قیمت: 450,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8628637

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 3206879

  قیمت: 950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2054638

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 6975184

  قیمت: 480,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8578562

  قیمت: 350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8478376

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 2052698

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4574787

  قیمت: 1,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9343017

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]