در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0912 (مربوط به اپراتور همراه اول) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0912 0821262

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1314591

  قیمت: 5,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9174157

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9436676

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9173287

  قیمت: 245,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0793525

  قیمت: 265,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1735635

  قیمت: 4,400,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9436653

  قیمت: 320,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9403376

  قیمت: 255,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0613661

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0142532

  قیمت: 380,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9279936

  قیمت: 245,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9055395

  قیمت: 400,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9303412

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9401854

  قیمت: 230,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0175727

  قیمت: 290,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0141310

  قیمت: 300,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9436651

  قیمت: 250,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9493955

  قیمت: 280,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0975889

  قیمت: 145,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9404370

  قیمت: 370,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0823292

  قیمت: 265,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0143343

  قیمت: 330,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0813751

  قیمت: 155,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1769599

  قیمت: 5,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4852874

  قیمت: 950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4443944

  قیمت: 7,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1836594

  قیمت: 3,600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1892984

  قیمت: 4,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1099790

  قیمت: 10,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1998913

  قیمت: 4,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2389507

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2546535

  قیمت: 3,100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1542182

  قیمت: 3,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0056039

  قیمت: 480,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 0158300

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 2861787

  قیمت: 2,100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9274186

  قیمت: 480,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 3795992

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0158481

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8884145

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1093137

  قیمت: 9,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 7600797

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 9274187

  قیمت: 480,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8118433

  قیمت: 950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0152383

  قیمت: 500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 8112116

  قیمت: 1,250,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0056037

  قیمت: 480,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 9150920

  قیمت: 1,200,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 6070646

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]