در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی با پیش شماره 0912 (مربوط به اپراتور همراه اول) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0912 2935434

  قیمت: 2,700,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5800764

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0754080

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 5557186

  قیمت: 1,400,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0754090

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 3985545

  قیمت: 2,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5550207

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 9624600

  قیمت: 850,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0174042

  قیمت: 520,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1611411

  قیمت: 15,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0174046

  قیمت: 520,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9279868

  قیمت: 520,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0412416

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 2682184

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 9480838

  قیمت: 700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 3680367

  قیمت: 2,700,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 9480858

  قیمت: 700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0148900

  قیمت: 700,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 3177111

  قیمت: 4,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 0405307

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 0557004

  قیمت: 800,000 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 8708851

  قیمت: 600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0678921

  قیمت: 399,999 تومان

  دائمی  |  صفر
  رند
 • 0912 4363930

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4403914

  قیمت: 1,150,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4252541

  قیمت: 1,700,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2348459

  قیمت: 2,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2170940

  قیمت: 2,600,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9612605

  قیمت: 450,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 9612604

  قیمت: 450,000 تومان

  دائمی  |  صفر
 • 0912 1443380

  قیمت: 9,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 6801347

  قیمت: 990,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5325291

  قیمت: 990,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8383065

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 8998229

  قیمت: 950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 5097456

  قیمت: 1,100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8320858

  قیمت: 750,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2960211

  قیمت: 2,600,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5321226

  قیمت: 980,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1823251

  قیمت: 3,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 3332278

  قیمت: 5,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1881612

  قیمت: 7,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8970896

  قیمت: 2,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 5912103

  قیمت: 1,050,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8970895

  قیمت: 1,500,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1462985

  قیمت: 3,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 7215489

  قیمت: 630,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8421728

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 7424144

  قیمت: 2,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1411754

  قیمت: 5,000,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]