سیم کارت های کارکرده

در زیر تعدادی از آخرین سیم کارت های فروشی کارکرده با پیش شماره 0912 (مربوط به اپراتور همراه اول) که متعلق به کاربران سایت mobile.ir است نمایش داده شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد هر سیم کارت و تلفن تماس یا نحوه تماس با فروشنده آن بر روی شماره سیم کارت کلیک نمایید.

برای گذاشتن سیم کارت خود در لیست سیم کارت های فروشی نیز اینجا کلیک نمایید.

 • 0912 4895127

  قیمت: 1,100,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 6333259

  قیمت: 1,250,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 3043297

  قیمت: 1,550,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 3712605

  قیمت: 1,550,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 7340829

  قیمت: 620,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2949050

  قیمت: 3,850,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1044469

  قیمت: 8,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1973895

  قیمت: 3,800,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0030902

  قیمت: 890,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 1058743

  قیمت: 5,400,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0030905

  قیمت: 890,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 2437543

  قیمت: 2,950,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 0037476

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5466963

  قیمت: 1,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2392817

  قیمت: 2,050,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2803872

  قیمت: 2,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1197861

  قیمت: 5,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8050703

  قیمت: 1,450,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 3475292

  قیمت: 1,900,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2045862

  قیمت: 2,350,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 7333868

  قیمت: 1,250,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 8079700

  قیمت: 1,050,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
  رند
 • 0912 7354786

  قیمت: 650,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1328963

  قیمت: 4,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 4089284

  قیمت: 1,050,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 6936007

  قیمت: 1,290,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 5037496

  قیمت: 930,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 2096381

  قیمت: 2,300,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 1593171

  قیمت: 5,200,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده
 • 0912 3719430

  قیمت: 1,590,000 تومان

  دائمی  |  کارکرده

[ ادامه سیم کارت ها ]

[ درج رایگان آگهی فروش سیم کارت ]